ĐĂNG KÝ GÓI CƯỚC 3G /4G /5G MẠNG MOBIFONE 2023

(Danh sách gói cước MobiFone được cập nhật dữ liệu mới nhất ngày 8/8/2023 )

Hiện nay, MobiFone triển khai rất nhiều gói cước data 3G/4G/5G với nhiều ưu đãi khác nhau nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm các tiện ích di động tốt nhất.

Cú pháp soạn tin đăng ký: KH3 Tên-gói gửi 9084

Gói Data Mobifone ưu đãi theo ngày:

Tên gói Cú pháp soạn tin Đăng ký nhanh
PT70
70.000đ
KH3 PT70 gửi 9084
 • 1GB/ngày -> 30GB/tháng
 • Hết data ngừng truy cập
PT90
90.000đ
KH3 PT90 gửi 9084
 • 1,5GB/ngày -> 45GB/tháng
 • Hết data ngừng truy cập
PT120

120.000đ

KH3 PT120 gửi 9084
 • 2GB/ngày -> 60GB/tháng
 • Hết data ngừng truy cập
TK135
135.000đ
KH3 TK135 gửi 9084
 • 7GB/ngày -> 210GB/tháng
 • Hết data ngừng truy cập

Gói Data Mobifone trọn gói theo tháng:

Tên gói Cú pháp soạn tin Đăng ký nhanh
NA70
70.000đ
KH3 NA70 gửi 9084
 • 10GB/tháng
 • Hết data ngừng truy cập
NA90
90.000đ
KH3 NA90 gửi 9084
 • 15GB/tháng
 • Hết data ngừng truy cập
NA120
120.000đ
KH3 NA120 gửi 9084
 • 20GB/tháng
 • Hết data ngừng truy cập

Gói Data giải trí Mobifone:

Tên gói Cú pháp soạn tin Đăng ký nhanh
TT80
80.000đ
KH3 TT80 gửi 9084
 • 3GB/tháng
 • Miễn phí data sử dụng truy cập ứng dụng Tiktok
GYM1
100.000đ
KH3 GYM1 gửi 9084
 • 3GB/tháng
 • Miễn phí data sử dụng truy cập ứng dụng: YouTube, Instagram, TikTok, Spotify
NCT85

85.000đ

KH3 NCT85 gửi 9084
 • 1GB/ngày -> 30GB/tháng
 • Miễn phí data dùng nhaccuatui + 1 tài khoản VIP Nhaccuatui.
NCT105
105.000đ
KH3 NCT105 gửi 9084
 • 1GB/ngày -> 30GB/tháng
 • Miễn phí data sử dụng truy cập ứng dụng: YouTube, Nhaccuatui

Gói Data Mobifone kèm gọi thoại:

Tên gói Cú pháp soạn tin Đăng ký nhanh
KC90
90.000đ
KH3 KC90 gửi 9084
 • 1GB/ngày -> 30GB/tháng
 • Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng ≤ 10 phút
 • Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng
KC120
120.000đ
KH3 KC120 gửi 9084
 • 1,5GB/ngày -> 45GB/tháng
 • Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng ≤ 10 phút
 • Miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng
KC150

150.000đ

KH3 KC150 gửi 9084
 • 2GB/ngày -> 60GB/tháng
 • Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng ≤ 10 phút
 • Miễn phí 80 phút gọi ngoại mạng
TK159
159.000đ
KH3 TK159 gửi 9084
 • 6GB/ngày -> 180GB/tháng
 • Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng ≤ 10 phút (tối đa 1.000 phút)
 • Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí data sử dụng truy cập ứng dụng: YouTube, Facebook
MT160
105.000đ
KH3 NCT105 gửi 9084
 • 2GB/ngày -> 60GB/tháng
 • Miễn phí data sử dụng truy cập ứng dụng: MEET, YouTube, TikTok
MT190
190.000đ
KH3 MT190
gửi 9084
 • 2GB/ngày -> 60GB/tháng
 • Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng ≤ 10 phút
 • Miễn phí 80 phút gọi ngoại mạng
 • Miễn phí data sử dụng truy cập ứng dụng: MEET, YouTube, TikTok
FM
180.000đ
KH3 FM gửi 9084
 • 8GB/ngày -> 240GB/tháng
 • Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng ≤ 10 phút
 • Miễn phí 5 phút gọi ngoại mạng mỗi ngày

Gói Data mạng xã hội Mobifone:

Tên gói Cú pháp soạn tin Đăng ký nhanh
MXH90
90.000đ
KH3 MXH90 gửi 9084
 • 1GB/ngày -> 30GB/tháng
 • Miễn phí data sử dụng truy cập ứng dụng: YouTube, Facebook
MXH100
100.000đ
KH3 MXH100 gửi 9084
 • 1GB/ngày -> 30GB/tháng
 • Miễn phí data sử dụng truy cập ứng dụng: YouTube, Facebook, TikTok
MXH120

120.000đ

KH3 MXH120 gửi 9084
 • 1GB/ngày -> 30GB/tháng
 • Miễn phí data sử dụng truy cập ứng dụng: YouTube, Facebook, TikTok
 • Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng ≤ 10 phút
 • Miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng

Gói Data Mobifone ngắn ngày:

Tên gói Cú pháp soạn tin Đăng ký nhanh
D15
15.000đ
KH3 D15 gửi 9084
 • 3GB/ 3 ngày
D30
30.000đ
KH3 D30 gửi 9084
 • 7GB/ 7 ngày
3ED

30.000đ

KH3 3ED gửi 9084
 • 8GB/ngày -> 24GB/ 3 ngày
 • Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng ≤ 10 phút
 • Miễn phí 15 phút gọi ngoại mạng
7ED
70.000đ
KH3 7ED gửi 9084
 • 8GB/ngày -> 56GB/ 7 ngày
 • Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng ≤ 10 phút
 • Miễn phí 35 phút gọi ngoại mạng
15ED

150.000đ

KH3 15ED gửi 9084
 • 8GB/ngày -> 120GB/ 15 ngày
 • Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng ≤ 10 phút
 • Miễn phí 75 phút gọi ngoại mạng

Gói cước nghe gọi + nhắn tin của Mobifone:

Tên gói Cú pháp soạn tin Đăng ký nhanh
HDP100
100.000đ
KH3 HDP100 gửi 9084
 • 3GB/tháng
 • Miễn phí 100 phút gọi ngoại mạng
HDP120

120.000đ

KH3 HDP120 gửi 9084
 • 4GB/tháng
 • Miễn phí 120 phút gọi ngoại mạng
HDP200

200.000đ

KH3 HDP200 gửi 9084
 • 6,5GB/tháng
 • Miễn phí 200 phút gọi ngoại mạng